Elektronska ili elektronička pošta

elektronska ili elektronička

Piše li se ispravno elektronska ili elektronička pošta? 

Svakodnevno se u medijima i u poslovnoj komunikaciji susrećemo s pridjevima elektronski i elektronički. Da bismo ih mogli pravilno upotrijebiti, moramo znati na što se točno odnose navedeni pridjevi. Bitno je naglasiti da su oba pridjeva ispravna, ali imaju različito značenje i vežu se za različita područja. Pridjev elektronski nastao je od imenice elektron i znači „koji se odnosi na elektrone“, npr. elektronski mikroskop, elektronski omotač, elektronska konfiguracija, elektronska leća. Pridjev elektronički nastao je od imenice elektronika i znači „koji se odnosi na elektroniku“. Prema tome imamo riječi elektronička pošta, elektronička knjiga, elektronički dnevnik, elektronički račun itd. 

Znači, ispravno je reći i pisati elektronička pošta jer je to pošta koja se prenosi pomoću elektronike, tj. elektroničkim uređajem (mobitelom, računalom ili tabletom). 

Savjet više: pridjev elektronički može se skratiti u e-: e-pošta, e-knjiga, e-dnevnik, e-račun itd.

Piše: Anja Hudoletnjak   Magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i švedskog jezika i kulture. Nakon studija u Zagrebu i šestomjesečnog boravka u Švedskoj, vraća se u rodni Varaždin.    Osim književnosti i jezika, njezini su drugi interesi planinarenje, pilates, kolači i ostali kulinarski užici.  

Piše: Anja Hudoletnjak

Magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i švedskog jezika i kulture. Nakon studija u Zagrebu i šestomjesečnog boravka u Švedskoj, vraća se u rodni Varaždin.

Osim književnosti i jezika, njezini su drugi interesi planinarenje, pilates, kolači i ostali kulinarski užici.