Cijene lektoriranja


STUDENTSKA LEKTURA

11 kn/kartica*

studentski radovi i disertacije

Lektoriranje+diplomskih+radova.jpg

KLASIČNA LEKTURA 

15 kn/kartica*

opći tekstovi

lektura

STRUČNA LEKTURA

19 kn/kartica*

stručni tekstovi

lektura.jpg

*1 kartica = 1500 znakova s razmacima

Obračunska jedinica je 1 kartica.

Obrt nije u sustavu PDV-a, tako da su sve cijene konačne.


Potvrda o lekturi: BESPLATNA.

Možete je preuzeti osobno ili je šaljem e-poštom. Za slanje klasičnom poštom, troškovi iznose 20 kn (preporučeno pismo). 

Hitna lektura

Za žurne projekte, cijena lekture povisuje se za 30 %.

Popust na količinu

Za veće količine tekstova odobravam popust.  

Način plaćanja

Plaćanje je po predračunu, koji šaljem e-poštom. 


Cjenik ostalih usluga

Lektura naslova diplomskog rada s potvrdom: 20 kn (e-potvrda)/40 kn (slanje poštom)

Sadržajno uređivanje tekstova: 70 kn/kartica

Pisanje tekstova: 150 kn/kartica

Pomoćne tajničke usluge: 100 kn/sat

Poduke iz jezika i pisanja: 200 kn/sat