Posuditi ili pozajmiti - pravno pitanje

posuditi ili pozajmiti

Koliko puta smo čuli „Možeš li mi posuditi 50 kuna“ ili „Pozajmi mi svoju bilježnicu iz matematike“? „Posuditi“ i „pozajmiti“ u svakodnevnom su govoru gotovo istoznačnice, no one se u pravnoj struci itekako razlikuju. 

Prema Zakonu o obveznim odnosima, pozajmiti se može određeni iznos novca ili određena količina drugih zamjenljivih stvari, s tim da se nakon stanovitog vremena vrati isti iznos novca, odnosno ista količina stvari iste vrste i kakvoće (recimo: ulje, sol, žito, grožđe). Prema istom Zakonu, posudba nastaje kad posuditelj preda posudovniku određenu stvar na besplatnu uporabu, a ovaj se obveže vratiti je nakon uporabe. Objekt posudbe su nepotrošne stvari, dakle, one koje se ne troše prvom redovitom upotrebom (primjerice knjiga ili šešir). Potrošna stvar (ona koja se troši prvom redovitom uporabom npr. kilogram grožđa) može biti objektom posudbe samo ako se ugovori povrat iste stvari – dakle, ako bi neki umjetnik grožđe posudio samo da ga nacrta i taj isti kilogram grožđa kasnije vratio.

Osim toga, zajam može biti naplatan ili besplatan (ovisno o tome jesu li ugovorene kamate ili ne), dok posudba mora biti besplatna. Valja naglasiti i da kod zajma zajmoprimac stječe pravo vlasništva nad stvari, dok kod posudbe posuditelj i dalje ostaje vlasnik stvari, stoga posudovnik stječe samo pravo uporabe stvari, ne i pravo vlasništva nad njom.

Da zaključimo: svotu od 50 kuna s početka možemo posuditi samo ako nam treba za izložbu te moramo vlasniku vratiti tu istu novčanicu istog serijskog broja koju smo posudili. Bilježnicu iz početnog primjera možemo pozajmiti samo ako zajmodavcu vratimo bilježnicu iste vrste i iste kakvoće, što će biti nemoguće ako su u bilježnici njegove osobne bilješke. Stoga bi bilo bolje reći da novac pozajmljujemo jer tada postajemo njegovi vlasnici pa ga možemo i potrošiti, a bilježnicu posuđujemo i moramo je vratiti vlasniku.

Piše: Bernarda Privšek

Pokazuje zanimanje za propise i pravila, stoga trenutno završava studij prava, a pred spavanje proučava pravopis i gramatiku.

Umjesto gledanja horor filmova, u slobodno vrijeme lektorira primjerke upravnih akata.