Pazite na razmak

razmak ili bjelina

Kao što u glazbi nema skladbe bez pauzi, tako nema ni normalnoga teksta bez razmaka, tj. bjelina. 

Bjelinama se odvajaju jezične jedinice, ali ima slučajeva kada bjelina ne dolazi. Navest ćemo nekoliko najčešćih primjera kada obavezno ide odnosno kada nikako ne ide razmak.

Na kraju rečenice dolazi interpunkcijski znak: točka, upitnik ili uskličnik. Prije tog znaka ne stavljamo bjelinu, ali iza obavezno stavljamo. To vrijedi i za zarez, dvotočku, trotočje i točku sa zarezom. Kod zagrada, pravilo je ovakvo: prije otvorene zagrade, stavljamo razmak, zatim pišemo tekst, zatvaramo zagradu i opet stavljamo razmak. Primjerice (evo kako valja pisati u zagradama).

Bjeline obavezno stavljamo u datumima: 3. 7. 2016., zatim u matematičkim operacijama: 2 + 2 = 4, također između broja i znaka za postotak: 100 %, kao i između broja i oznake za stupanj: 25 °C.

Što se tiče kose crte, može se pisati s bjelinom ili bez nje - ovdje je pravilo složenije, stoga upućujem detaljnije proučavanje na web-stranici Hrvatskog pravopisa.

Kod znaka koji nazivamo crticom, bjelina dolazi i ispred i iza – ovako, a kod spojnice nema bjeline. Spojnica se nalazi u primjeru Austro-Ugarske Monarhije.