Snimak ili snimka

snimak ili snimka

Snimak ili snimka?

U svakodnevnom govoru možemo čuti obje verzije pojma koji označava fotografiju, statičku vizualnu informaciju odnosno raznim tehnikama zabilježenu sliku ili ton kao vizualnu ili akustičku informaciju (HJP).

No, standardni hrvatski jezik prednost daje imenici u ženskom rodu (snimka), dok snimak pripada razgovornom jeziku.

Napomenimo i to da u slučaju filmskog odnosno zvučnog zapisa koje bilježimo prefiksima audio- i video- sintagme treba pisati spojeno, dakle: videosnimka odnosno audiosnimka.