Istambul ili Istanbul

Istambul ili Istanbul.jpg

Istambul ili Istanbul? 

Ime najvećeg turskoga grada i drevne prijestolnice piše se Istanbul. Do pogreške dolazi zbog fonetskog pisanja, onako kako riječ izgovaramo, [istambul].

Glas n se u njoj i ne može izgovoriti drukčije nego [m], isto kao i u riječima Dušanbe [dušambe] (gl. grad Tadžikistana), invazija [imvazija], unproforac [umproforac] i sl. Pravilo glasi: n se u govoru uvijek ostvaruje kao [m] ako je ispred glasova p, b, m, v i f. Taj [m] nekad pišemo m, nekad ne. Istanbul i navedeni primjeri su posuđenice koje pravopis nastoji sačuvati u izvornom obliku. Zato u njima pišemo n iako izgovaramo [m]. To međutim ne vrijedi za sve posuđenice (usp. bombon < franc. bonbon).  

Budući da se piše Istanbul, piše se i Istanbulska konvencija. S druge strane, leksem Stambol, stari, „knjiški“ naziv za taj grad, i sve njegove izvedenice pišu se kako se izgovaraju.

Piše: Ivan Baričević