Lektura, korektura?

lektura korektura.jpg

Što je lektura, a što korektura?

Oba pojma odnose se na uklanjanje pogrešaka u autorskom tekstu, pa ih razlikuju vjerojatno samo ljudi koji se tim poslovima bave.

Lektura (lat. legere = čitati) složenija je radnja, a znači uklanjanje svih pravopisnih, gramatičkih i stilskih pogrešaka te davanje jezičnih savjeta autoru. To je, dakle, jezično sređivanje teksta u pravom smislu, koje zahtijeva višu jezičnu kompetenciju.

Korektura (lat. corrigere = ispraviti) jednostavnija je, više tehnička radnja. Znači uklanjanje nehotičnih pogrešaka u pisanom ili tiskanom tekstu, „tipfelera“ prije objavljivanja. Primjerice, riječ *standarnog, prisutna na naslovnici nekih izdanja Hrvatskog školskog pravopisa, ipak je „samo“ tiskarska pogreška, koju je trebalo ispraviti korekturom prije tiskanja.

Piše: Ivan Baričević