Promjenljiv ili promjenjiv

promjenljiv ili promjenjiv.jpg

Promjenljiv ili promjenjiv?

Ispravna su oba oblika.

Ovdje je riječ o dometcima -ljiv i -jiv, koji su dodani osnovi promjen-. Potonji, -jiv, uzrokovao je jotaciju (n + j), pa je dobiveno nj. Oba dometka imaju isto značenje: opskrbljenost, obilje ili mogućnost onoga što je izrečeno osnovom. Tako promjenljiv i promjenjiv znače isto, „mogućnost nekoga ili nečega da se mijenja“, odnosno ti su pridjevi sinonimi.

Izbor između dvaju oblika je, prema tome, slobodan. Ipak, oblik promjenjiv je uobičajeniji te se ustalio u nekim izrazima, koje nema razloga mijenjati, npr. promjenjive riječi (gramatika) i promjenjivo vrijeme (meteorologija).

Piše: Ivan Baričević