Pošto ili budući da

posto ili buduci da

Koje je pravilno: pošto ili budući da? Pa, ovisi o tome što želite reći.

Ako govorite o nekoj uzročno-posljedičnoj vezi, ili želite objasniti zašto je nešto, tada nećete upotrijebiti vremenski prilog pošto, nego budući da, jer ili s obzirom na to da i slično.

Prilog pošto znači nakon što i to je jedini kontekst u kojem ga u hrvatskome jeziku možemo upotrijebiti. On ne znači zato što, tako da je rečenica Ne idem na more pošto nemam novaca neispravna. Pravilno bi bilo Ne idem na more jer nemam novaca. Ili S obzirom na to da nemam novaca, ovo ljeto ne idem na more.

Evo i primjera kada je ispravno upotrijebiti prilog pošto: Pošto smo ručali, otišli smo u šetnju. (Dakle, nakon ručka.)

Prilog pošto možemo upotrijebiti i u značenju koliko, po kojoj cijeni (Pošto kila jabuka?), no u toj varijanti pripada razgovornom, a ne standardnom hrvatskome jeziku.