Da li ili je li

da li ili je li

Treba li upitne rečenice počinjati s da li ili je li? Ako pažljivo čitate, onda ste već uočili da prethodna rečenica nije počela ni s jednom od spomenutih verzija. No, krenimo od početka.

Da li u hrvatskome jeziku nije preporučljivo. Uobičajeno je u jezicima susjednih naroda, ali kod nas ga valja zamijeniti drugim oblicima. Upitnu rečenicu možemo ponekad započeti s je li, ali ne uvijek. Primjerice, ako rečenica glasi Da li trebate nešto?, tada je nećemo preoblikovati u Je li trebate nešto?, nego u Trebate li nešto?

 Zapamtite da prednost i glavnu funkciju svake rečenice ima predikat (glagol), pa neka vam to bude misao vodilja i kad postavljate pitanja - stavite ga na početak.