Što je uopće lektura?

lektura

Lektura je ispravljanje pravopisnih, gramatičkih i stilskih pogrešaka u tekstu. Kako to konkretno izgleda, pitate se?

Kada lektor dobije tekst (u današnje vrijeme je to obično u elektroničkom obliku, putem e-pošte, na USB-u ili eventualno CD-u), prvo letimično pogleda njegovu složenost, tj. zahtjevnost, a potom izračuna broj znakova, koji definiraju konačnu cijenu lekture. Nakon tih tehničkih koraka, uključuje opciju evidencije promjena (ili Track Changes) kako bi naručitelj lekture kasnije mogao lako vidjeti gdje je lektor sve intervenirao.

Lektura je, jednim dijelom, čitanje. Iziskuje od lektora visok stupanj koncentracije jer tu se radi ne samo o riječima, nego doslovno o svakom zarezu, pa i o razmacima iliti bjelinama. Prvo čitanje, odnosno prva revizija teksta obično je udarna i temeljito rješava problem gramatike i kardinalnih pravopisnih pogrešaka. Nešto finiju doradu teksta u kojoj se ispravlja stil i pokoji zaostali tipfeler, radimo u drugoj reviziji. Nije nikakva sramota koristiti i Spell Checker, koji onda čini i dodatnu reviziju. Štoviše, kada je vremena izuzetno malo, taj alat je obavezan. Vrlo zahtjevni tekstovi traže i treće čitanje kako bi se uklonila i najmanja pogreška koja nije bila uočena u prva dva čitanja.

Nameće se pitanje: Pa, kad već koristimo Spell Checker, nije li nam on dovoljan? Nažalost, nije. I ne samo zato što taj alat nema u sebi sve hrvatske riječi i njihove izvedenice, nego stoga što Spell Checker još uvijek ne može prepoznati pogreške u padežima ili slaganju broja s imenicom, što su jedne od najčešćih pogrešaka u hrvatskome jeziku. Primjerice, Najviše ljudi su došli u srijedu za Spell Checker nije pogreška jer je svaka riječ napisana pravilno što se pravopisa tiče, ali kada uzmemo u obzir sintaksu, lektor će to ispraviti u Najviše ljudi došlo je u srijedu. Također, Spell Checker neće shvatiti da je 2988. godina pogreška i da bi trebalo pisati 1988., dok lektor iz konteksta shvaća i to te ispravlja čak i takve, sadržajne pogreške.  

Isidora Vujoševićlektura