Kontaktirati nekoga ili s nekim

Kontaktirati nekoga ili s nekim.jpg

U ovom slučaju, oba su oblika ispravna za korištenje u svakodnevnoj komunikaciji, no imajući na umu da ih koristimo u točnom kontekstu i padežu. Glagol kontaktirati najčešće se koristi uz imenicu u instrumentalu i to kada želimo ostvariti kontakt, odnosno imati kontakt s nekom osobom. Tada koristimo oblik kontaktirati s nekim.

S druge strane, kontaktirati nekoga je također ispravan izraz, no traži dopunu u akuzativu što mijenja značenje u uspostavljanju veze s nekim, poput telefonske veze.

Piše: Mihailo Valjetić