Matejev ili Matejov

Matejev ili Matejov.jpg

Pridjevi koji odgovaraju na pitanje čije? i označavaju posvojnost ili pripadnost su posvojni pridjevi. Iako pravila nisu komplicirana, kod njihova se pisanja često griješi. Važno je imati na umu nekoliko smjernica za pisanje posvojnih pridjeva nastalih od vlastitih imena.

Posvojni pridjevi na -ov, -ev, -in, -ji koji su nastali od osobnih imena, prezimena, nadimaka i ostalih imena pišu se velikim početnim slovom (Markov, Hrvojev, Lovrin, Božji).

Posvojni pridjev od vlastitih imenica koje završavaju na palatal/nepčanik (ljnjjćđčšž) tvori se sufiksom -ev. Prema tome, ispravno se piše Matejev, a ne Matejov jer vlastito ime Matej završava na palatal j. Isto vrijedi i za Hrvojev, Držićev, Mogušev, Kovačićev itd.

Imenicama koje završavaju na nepalatal pri tvorbi posvojnih pridjeva dodaje se sufiks -ov. To su, primjerice, Brankov, Ivanov, Nenadov...

Ako vlastito ime završava na -ov ili -ev, tada se dodaje sufiks -ljev (Turgenjevljev, Andonovljev, Dimitrovljev).

Uzevši u obzir spomenuto pravilo o palatalnom završetku imena, lako ćemo upamtiti da je ispravno Matejev, a ne Matejov!

PIŠE: Anja Hudoletnjak