Zaštita potrošača

Na temelju obveze iz čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14, lektorski obrt Verbarium, vl. Isidora Vujošević, Vidovski trg 9, Varaždin, donosi Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača. Potrošač može vlasnici obrta podnijeti pisani prigovor vezan za pruženu uslugu. Pisani prigovori mogu se podnijeti e-mailom na adresu isidoravujosevic@yahoo.com ili poštom na adresu: Verbarium, Isidora Vujošević, Vidovski trg 9, 42000 Varaždin.