Najčešća pitanja

 

KOLIKO trAJE LEKTURA?

Lektura studentskih radova obično traje od 2 do 5 dana, ovisno o gužvi i količini teksta. 

KAKO PLATITI LEKTURU?

Po predračunu, koji dobivate e-poštom. 

ŠTO JE LEKTURA?

Ispravljanje gramatičkih, pravopisnih i stilskih pogrešaka.

UNOSIMO LI SAMI IZMJENE?

Ne, sve izmjene u originalni tekst unosi lektorica kroz minimalno dvije revizije. 

KOLIKO STOJI LEKTURA?

Cijena lekture kreće se od 11 kn do 17 kn po kartici teksta. Studenti imaju povlaštenu cijenu.

DAJETE LI POTVRDU O LEKTURI?

Da, na vaš zahtjev. Potvrda je besplatna.

LEKTORIRATE LI NA ENGLESKOM JEZIKU?

Ne, ali vas mogu uputiti svojim pouzdanim suradnicima.

MOGU LI VIDJETI LEKTORSKE IZMJENE?

Uz lektorirani tekst, dobit ćete i dokument s evidencijom izmjena (track changes).