Vršiti ili obavljati

vršiti ili obavljati

Glagol vršiti često upotrebljavamo tamo gdje mu nije mjesto. Na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu profesori su nas upozoravali kako glagol vršiti treba koristiti u poljoprivrednome kontekstu. Drugim riječima, vrši se žito, a dužnosti, poslovi i slično se ili rade, ili obavljaju, ili nešto treće.

Primjerice, bolje je reći obnašati dužnost, nego vršiti dužnost, no tada se čini da imamo problem s terminom kojim označavamo zamjenika, takozvanog vršitelja dužnosti jer se termin toliko udomaćio da je dobio i kraticu v. d. Teško je promijeniti ovu čvrsto ukorijenjenu sintagmu. 

No, sljedeće fraze možemo elegantno skratiti i time si pojednostaviti jezik, a time i život:

vršimo popravak kišobrana > popravljamo kišobrane
vršimo otkup zlata > otkupljujemo zlato
vršimo dužnost > obnašamo dužnost
vršimo pritisak > pritišćemo