Slijedeći ili sljedeći

Slijedeći ili sljedeći.jpg

Slijedeći je glagol, tj. glag. prilog sadašnji. Taj se oblik tvori od 3. l. mn. prezenta glagola, samo nesvršenih, i nastavka -ći: (oni) slijede + -ćislijedeći. Slog u ovom primjeru ostaje dug te se tako i bilježi (ije). Glag. prilogom sadašnjim izriče se radnja koja je istovremena s nekom drugom, npr. Tražio sam kuću slijedeći upute.

Sljedeći je pridjev sa značenjem „idući“, „naredni“: sljedeći dan, sljedeća stranica, sljedeće natjecanje. On je zapravo i nastao od glag. priloga, ali mu se slog pritom skratio (je).

Greške je najjednostavnije izbjeći uz pomoć izgovora. Tu zabune nema: naglasak je u glag. prilogu dug, [slijédeći upute], a u pridjevu kratak [sljèdeći dan].

Piše: Ivan Baričević