Rađe ili radije

radje ili radije.jpg

Kada želimo reći da nešto radimo s užitkom ili da ima prednost u odnosu na ostale radnje, kažemo da taj posao rado obavljamo.

Komparacijom priloga rado dobivamo riječ radije, a ne rađe, kao što možemo vidjeti u primjeru Radije pijem čaj nego kavu.

S druge strane, pridjev rado ne postoji, već za sličan učinak uz imenice koristimo riječi kao što su draže, bolje, privlačnije i sl. pa bi raniji primjer zvučao nešto drugačije: Draži mi je čaj nego kava.

Piše: Mihailo Valjetić