Računan ili računat

Računan ili računat.jpg

Računan ili računat? 

U ovom slučaju, riječ je o poznavanju pravilne tvorbe glagolskih pridjeva, konkretnije glagolskog pridjeva trpnog. Kada želimo naglasiti da je određena radnja vršena nad nekim objektom, tada koristimo dotični glagolski oblik, no moramo paziti na nastavke. Kod primjera glagola računati, pravilan oblik je računan jer se uvijek daje prednost oblicima koji završavaju na -n ili -en.

Neki od bliskih primjera točnih (i netočnih) oblika su donesen (donijet), korišten (koristit), napisan (napisat), uređen (uredit) i sl.

Piše: Mihailo Valjetić