Pisanje titula

pisanje titula

Kratice za zvanja odnosno zanimanja stečena diplomom pišu se iza imena i prezimena odnosno nakon prezimena dolazi zarez i potom kratica zvanja. Primjerice: Ivo Ivić, dr. dent. med. Ili Ana Anić, prof. matematike. Iznimno, sveučilišni profesori mogu pisati kraticu prof. ispred imena i prezimena.

Kada je riječ o znanstvenim titulama, one se pišu ispred imena i prezimena. Primjerice, ako je netko doktor znanosti, tada ćemo napisati dr. sc. Ivo Ivić. A ako je naš Ivo i doktor znanosti i još je k tome specijalizirao dentalnu medicinu, tada pišemo dr. sc. Ivo Ivić, dr. dent. med

Ako naš Ivo predaje kao redoviti profesor, tada pišemo dr. sc. Ivo Ivić, red. prof.

Postoji neka usmena predaja kako se titula dr./mr. piše samo ispred prezimena, pa ako upotrijebimo i osobno ime, tada treba reći Ana dr. Anić, ali to nije baš tako. No, ako koristimo samo prezime, dr. Anić je sasvim u redu. (Osim toga, kada pišemo titule, riječ je o službenoj komunikaciji i onda je logično da nećemo napisati samo ime poput dr. Ana).

Postoje nazivi koji nisu akademske titule, već više opisi - zvanja, bračnoga stanja i slično... Tu spadaju gospodin, gospođa i gospođica. Kratice za te opise pišu se ispred imena/prezimena (g. Ivo Ivić), s tim da se gđa i gđica pišu bez točke i dekliniraju se kao klasične imenice ženskog roda (kod gđe Anić). Kratice fra i don pišu se ispred imena, bez točke i ne sklanjaju se (don Ante Anić).

Ovdje bismo mogli govoriti i o riječima iz počasti (Ekselencija i Visočanstvo), ali o tome ćemo u zasebnom članku...