Lektura: cijena za studente 11 kn po kartici

lektura cijena

Na cijenu lekture utječe nekoliko čimbenika: najvažniji je svakako zahtjevnost teksta i hitnost lekture. Ako vam ne gori pod petama i možete pričekati nekoliko dana da lektura bude gotova, cijena lekture iznosi 11 kn po kartici za studente, odnosno 15 kn za sve ostale. (Za svaki slučaj, napomenut ćemo da 1 kartica iznosi 1800 slovnih znakova, uključujući i razmake.) Lektura stručnih tekstova stoji 17 kn po kartici.

Ako je vaš tekst potrebno žurno lektorirati (primjerice, ako ste napisali diplomski ili završni rad i trebate ga predati u roku od 24 h), tada uključujemo hitnu tarifu te na standardnu cijenu obračunavamo dodatnih 30 %.

Povoljnija cijena za studente ne znači slabiju uslugu, već idemo na ruku studentskom budžetu. Naravno, oko cijene je uvijek moguć dogovor, primjerice na veću količinu teksta uobičajeno je odobriti popust. 

Ako vas zanimaju cijene lekture za vaš projekt, javite se ovdje i zatražite besplatnu procjenu.