Lektura i vrijeme

lektura

Lektura je posao kao i svaki drugi - zahtijeva pripremu, određene radne uvjete, alate i, naravno, vrijeme. Jedno od glavnih pitanja klijenata je koji je rok izrade lektorskih projekata. U pravilu, dnevna norma lektoriranja je 12 kartica. Dakle, diplomski rad (koji u prosjeku ima 40-ak kartica), bio bi gotov za 3 dana. No, 12 kartica na dan je idealan prosjek i vrlo rijetko korišten u praksi, tako da navedena količina teksta može biti lektorirana i u roku od 24 sata, no uz nešto veću tarifu.

Lektura nije samo čitanje teksta, već i ispravljanje pogrešaka, provjeravanje termina u rječnicima, pravopisima i jezičnim pravilnicima. Također, ona podrazumijeva i savjetovanje s autorom teksta u slučajevima kada bi gramatička izmjena poremetila smisao, pa je potrebno pronaći najbolje rješenje neke jezične nedoumice. Niz poslova prethodi lekturi (kao što je izračun broja znakova, pisanje ponude, pisana korespondencija i telefonski dogovor), kao i nakon nje - pohrana dokumenata u različitim formatima i njihovo slanje, pisanje potvrde o lekturi, odlazak na poštu, izdavanje računa i slično. Sve te popratne radnje treba imati na umu kada razmišljamo o lekturi jer sve one oduzimaju vrijeme.

Ako vam je potrebna žurna lektura, naglasite to prilikom traženja ponude. Datum do kojeg biste trebali imati gotov tekst najvažniji je podatak koji biste trebali dostaviti kada tražite lektorske usluge.