Cvjećara ili cvjećarnica

Cvjećara ili cvjećarnica

Kada se bliži neka posebna prigoda, svi znamo gdje se u gradu može nabaviti cvijeće za poklon, no najčešće nismo sigurni koji je najtočniji naziv za to mjesto. U sklopu standardnog jezika ne preporučuje se upotreba riječi cvjećara, već se koristi riječ cvjećarnica, što vrijedi i u sličnim primjerima poput slastičarna/slastičarnica i pekarna/pekarnica.

Također treba imati na umu da cvjećarnica dolazi od riječi cvijeće te se kraćenjem jata iz ije u je i dodavanjem sufiksa -arnica dobiva ovaj naziv. Tako da je od svih navedenih oblika riječ cvijećarnica nedopustiva.

Piše: Mihailo Valjetić