Čuditi ili čuditi se

Čudite li se i vi ovom zimskom vremenu? Božić je često bez snijega, siječanj je prevrtljiv i tmuran, a onda krajem veljače ili u ožujku, kada već svi očekujemo sunce, padne snijeg! No, ovdje ipak nije riječ o komentaru vremena već o glagolu čuditi / čuditi se.

Što mislite, što je ispravno?

Čudi me ovo vrijeme.

Čudim se ovom vremenu.

Marko Alerić i Tamara Gazdić-Alerić u svojoj knjizi Hrvatski u upotrebi kažu da glagol čuditi se znači „izazivati čuđenje, biti iznenađen“. Uz njega uvijek dolazi povratna zamjenica se te je stoga ispravno čuditi se. Također, poslije glagola slijedi imenica u dativu. Prema tome, ispravna je druga rečenica: Čudim se ovom vremenu. Također, umjesto glagola možemo upotrijebiti i pridjeve čudan, čudna, čudno. Čudno mi je ovo vrijeme.

Glagol čuditi se je nesvršeni glagol. Međutim, glagoli začuditi se i načuditi se su svršeni glagoli i oni uza se mogu, ali i ne moraju imati povratnu zamjenicu se.

Stoga, ispravne su i sljedeće rečenice, ali samo zato što je riječ o svršenom glagolu. Začudila sam se gledajući snijeg u ožujku. Začudili su me jaglaci u siječnju.

PIŠE: Anja Hudoletnjak