Pomagati nekoga ili nekome

nekoga ili nekome

Kako se kaže: pomagati nekoga ili nekome? Ovisi o tome što želite reći.

Naime, glagol pomagati može imati 3 uloge: s dativom, s akuzativom te kao povratni glagol.

Kako bismo objasnili razliku, ovaj ćemo se put poslužiti rječnikom s Hrvatskoga jezičnog portala (koji toplo preporučujemo, posebice ako volite digitalne rječnike). Prenijet ćemo njihovo koncizno i jasno objašnjenje. 

1.    pomagati komu: pridonijeti uspjehu ili učinku drugoga
2.    pomagati koga: novcem i sl. pomoći u izdržavanju, podmirivanju troškova života itd.
3.    pomagati se: služiti se čime kao pomoćnim sredstvom ili imati dopunsku korist, usputnu zaradu

Isidora Vujošević