Tijekom ili tokom

tijekom ili tokom

Koja je razlika između imenica tijek i tok odnosno koji je prijedlog iz njih izveden ispravan: tijekom ili tokom?

Ukratko, tijek se odnosi na vrijeme, to jest na protek vremena. Ako želimo reći da nas je netko nazvao dok smo bili na sastanku, reći ćemo da nas je zvao tijekom sastanka, dakle u vrijeme kad je sastanak trajao. Ili, govoreći o umjetničkom razdoblju 16. stoljeća, reći ćemo da je tijekom renesanse nastalo mnogo umjetničkih djela. Dakle, tijek vežemo za vrijeme, a ne za prostor.

S druge strane, riječ tok koristimo u kontekstu prostora, najčešće uz riječnu terminologiju. Tok je smjer kretanja voda tekućica. Recimo, donji tok rijeke Save.

Fotografija: Nathan Anderson