Zubi ili zubiju

Zubi ili zubiju.jpg

Imenice m. roda imaju u G mn. u pravilu nastavak -a (mnogo posjetitelj-a), rijetko -i (pet mjesec-i).

Postoji i malena skupina „alternativki“ koje umjesto ta dva nastavka radije biraju treći, -iju. To su imenice gost, nokat i prst, odnosno u G mn. nekoliko gost-a, gost-i, gost-iju itd. Sva tri oblika su dakle ispravna, ali se posljednji, s nastavkom -iju kod njih najčešće upotrebljava, zvuči najprirodnije.

Imenica zub ne spada u rečenu skupinu, ona je „mainstream“. Prema tome, prihvatljivi su samo oblici na -a i -i: zaštita zuba/zubi, pokazivanje zuba/zubi. Oblici *zubiju, *dečkiju i sl. očito su nastali po analogiji, što je česta pojava u jeziku, ali nisu prihvatljivi.

Piše: Ivan Baričević