Bok ili bog

bok ili bog.jpg

Postoje brojne varijante neformalnog pozdrava u hrvatskom jeziku: bok/bog, zdravo, adio, ciao itd. Neki su pozdravi postali rjeđi (npr. zdravo zbog sociolingvističkih razloga), a neki su počeli izazivati sumnju. Primjerice, što je pravilno – bok ili bog?

Pozdrav bog nastao je skraćivanjem duljih i starijih pozdrava poput Bog daj, Bog s tobom i sl. Ovaj se oblik češće koristi u primorskim i istočnim krajevima Hrvatske i on nije diskutabilan.

No, raspravu potiče oblik bok. Postoji nekoliko objašnjenja zašto je došlo do promjene. Jedno od objašnjenja jest da je bok kajkavska inačica pozdrava bog. Naime, došlo je do zamjene zvučnog g bezvučnim k. Još neke riječi koje potvrđuju tu odliku kajkavskog narječja su vrak – vrag, grat – grad itd.

Drugo objašnjenje odnosi se na razdoblje kada je Hrvatska bila dio Austro-Ugarske Monarhije. Pozdrav bok povezuje se s njemačkim Bücken; Mein Bücken (saginjanje, naklon; u smislu pozdrava moj naklon) i s mađarskim bók (hvala, kompliment).

Za razliku od pozdrava bog koji ima religijski kontekst, pozdrav bok povezuje se s utjecajem drugih jezika i naroda. No, što je ispravno?

Dugo se smatrala ispravnom inačica bog, ali s obzirom na to da veliki broj govornika kaže bok, sada su oba pozdrava ispravna. Ne možete pogriješiti što god upotrijebite, ali ako želite biti u potpunosti jasni da se radi isključivo o pozdravu, koristite bok.

PIŠE: Anja Hudoletnjak