Ronioc ili ronilac

Ukratko, ispravno je ronilac.

U kosim padežima, l prelazi u o, gubi se a i dodaju se padežni nastavci te tada oblici glase ronioca, roniocu, ronioca, ronioče, roniocu, roniocem.

Zanimljivo je primijetiti kako ova imenica muškog roda u načelu ima svoj pandan u ženskom rodu, no nije baš uobičajen odnosno nije u čestoj upotrebi, a glasi roniteljica.

Drugi naziv za ovo zanimanje jest gnjurac.