Mađarska ili Madžarska

mađarska ili madžarska.jpg

U hrvatskom jeziku postoje brojne dvostrukosti. Jedna od njih je i ime nama susjedne države – Mađarska i Madžarska. Norma dopušta oba oblika, no jezikoslovci ipak predlažu oblik Mađarska. No, zašto postoji dvostrukost i po čemu je Mađarska bolja od Madžarske?

Oblik Madžarska preuzet je iz turskog jezika. Turski Macar izgovara se [madžar] zato što se glas koji se u turskom bilježi grafemom c u hrvatski jezik prenosi kao . Tijekom povijesti preuzet je velik broj riječi iz turskog jezika (npr. džezva, patlidžan, džep), a to potvrđuje i primjer Madžarska.

Oblik Mađarska preuzet je izravno iz mađarskog jezika. Mađarski Magyar izgovara se približno [mađar] jer se mađarski skup gy preuzima kao đ. S obzirom na to da kod preuzimanja prednost ima jezik izvornika, u ovom slučaju mađarski, i da je izgovor bliži mađarskom, jezikoslovci predlažu oblik Mađarska. Također, u tome treba biti dosljedan i kod pisanja izvedenica: Mađar, Mađarica, mađarski itd. 

Dakle, nije pogrešno pisati Madžarska, ali ipak se preporučuje Mađarska jer je taj oblik preuzet iz mađarskog jezika.

Piše: Anja Hudoletnjak

Magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i švedskog jezika i kulture. Nakon studija u Zagrebu i šestomjesečnog boravka u Švedskoj, vraća se u rodni Varaždin.

Osim književnosti i jezika, njezini su drugi interesi planinarenje, pilates, kolači i ostali kulinarski užici.