Koji ili kojeg

koji ili kojeg

Zamjenice muškog roda nas znaju zbuniti kada ih trebamo deklinirati u akuzativu. Kaže li se koji ili kojeg?

Primjerice, stol kojeg vidim ili stol koji vidim?

Pravilo je jednostavno: ako je riječ o živom, u akuzativu koristimo oblik kojeg, a ako je riječ o neživom, koristimo oblik koji. Živo su ljudska bića i životinje, a sve ostalo je neživo (govorimo o jezičnim kategorijama).

Znači, reći ćemo da na slici vidimo psa, kojeg ljudi vole. Odnosno, reći ćemo da čitamo blog koji prate ljubitelji jezika.