Slikati ili fotografirati

Često se u govoru griješi kod upotrebe glagola slikati i fotografirati. Oni se smatraju sinonimima, ali zapravo označavaju dvije različite stvari, strogo gledajući prema pravilima hrvatskog standardnog jezika.

Hrvatski jezični portal navodi nekoliko značenja glagola slikati. Za ovu jezičnu dilemu bitno je osnovno i prvo navedeno značenje: stvarati slikarsko djelo. Također, navodi se i snimati fotografskim aparatom, ali uz napomenu da je riječ o razgovornom jeziku.

S druge strane, fotografirati ima jedno značenje: snimiti/snimati fotografskim aparatom.

Prema tome, jednostavno je upamtiti - slikar slika, a fotograf fotografira. Znači, kada sljedeći put želite lijepu uspomenu s putovanja, zamolite nekog da vas fotografira, a ne slika. Osim u slučaju da je uistinu ispred vas slikar s kistom.

PIŠE: Anja Hudoletnjak