Dvije ili dviju

dvije ili dviju.jpg

Još nam je iz osnovne škole poznato da riječi po vrsti mogu biti promjenjive i nepromjenjive. Promjenjive se riječi dekliniraju, tj. sklanjaju, zbog čega ih i zovemo promjenjivima.

Uz imenice, zamjenice, pridjeve i glagole, neki su brojevi također podložni sklonidbi. Glavni brojevi koji se sklanjaju su jedan, dva, tri i četiri. Stoga bismo trebali imati na umu da u situaciji kada želimo prepričati razgovor dviju prijateljica, ne prepričavamo razgovor dvije prijateljice.

S obzirom na to, unutar političkog konteksta također je pravilno reći:

„Predstavnici dviju zemalja potpisali su sporazum.“

Nepravilno je reći:

„Predstavnici dvije zemlje potpisali su sporazum.“   X

PIŠE: Dora Makar