Internet ili internet

Internet ili internet

Internet ili internet, što je pravilno? S obzirom na to da je internet opća imenica koja označava vrstu komunikacijske mreže, pišemo je malim slovom.

Usporedimo to s ostalim, sličnim pojavama: telefonskom mrežom, željeznicom, televizijom... Sve te imenice pišemo malim slovom i internet se od njih ni po čemu ne razlikuje. Ako su radio i televizija pisani malim slovima, tako treba biti i kod interneta.

Da, u engleskome jeziku se ta riječ piše velikim početnim slovom, ali engleski jezik ima neka svoja pravila, koja se ne podudaraju uvijek s našim pravopisom.