Facebook i pravopis

facebook

Na Facebook-u, na fejsu, na Fejsu? Kako u hrvatskome jeziku pisati naziv ove popularne društvene mreže?

Ako ćemo upotrijebiti originalno, službeno ime, tada ga sklanjamo kao i svaku imenicu muškog roda: Facebooka, Facebooku, Facebookom... Ne umećemo spojnicu ni crticu između imena i padežnoga nastavka. A ako se želimo poslužiti kolokvijalnim nadimkom koji se uvriježio u Hrvatskoj (Fejs), tada moramo upotrijebiti veliko početno slovo jer je to i dalje ime, doduše neslužbeno.

Pratite li Verbarium na Fejsu? :)

Isidora Vujošević