Vakum ili vakuum

vakum ili vakuum.jpg

Riječ se u hrvatskom piše vakuum. Neobičan je udvojeni vokal u jer je u hrvatskom rijedak i jer se u ovoj riječi ne izgovara „produženo“, a trebao bi. Otuda ponekad pogrešno pisanje, vakum.

Vakuum primarno znači prostor bez zraka ili neke druge tvari ili u kojem su oni u razrijeđenom stanju. Preneseno značenje je praznina, izolacija, tupost i sl. Riječ je latinskog porijekla: vacuum = praznina, čistina. Do udvajanja volaka u došlo je jer se on osim u nastavku nalazi i u osnovi: vacu-um. Za usporedbu, latinizmi kao što su forum i plenum u osnovi nemaju u (for-, plen-), pa nema ni udvajanja.

Dvostruko u također treba pisati i u izvedenicama: vakuumirati hranu, vakuumirana kava, vakuumaparat itd.

S druge strane, lat. grafem c zamijenjen je u hrvatskom k. Riječ vakuum hrvatskom je jeziku dakle samo djelomično prilagođena te je po tome ona tuđica.

Piše: Ivan Baričević