Potvrda o lekturi

S obzirom na to da mnogi fakulteti danas preporučuju, pa i pravilima uvjetuju studentima lekturu diplomskih odnosno završnih radova, moji me klijenti često traže potvrdu o lekturi kao dokaz da je stručna osoba zaista lektorirala njihov rad.

Ne postoji službeni obrazac koji je propisala država, tako da je na svakom lektoru formirati takvu potvrdu, no najbitnije je da lektor može stajati iza svoje izjave i potpisom jamčiti njezinu istinitost. Kao i kod svih dokumenata, ugovora i slično, potpis je taj koji je dovoljan. Budući da sam vlasnica lektorskog obrta, na potvrdu udarim još i službeni pečat kao dodatni znak autentičnosti, no sam vlastoručni potpis je jamstvo.

U Hrvatskoj ne postoji zakon ili pravilnik koji regulira rad lektora, tako da se ustvari lekturom može baviti bilo tko. No, osobe koje su diplomirale kroatistiku, kroatologiju, lingvistiku ili neki srodni studij (govorimo o lektorima hrvatskoga, a ne drugih jezika), trebale bi imati pravo izdavati takve potvrde. Naravno, postoje osobe koje su diplomirale neki drugi predmet, ili koje uopće nisu ni završile studij, pa imaju znanja za taj posao, no činjenica je da su mnoge djelatnosti regulirane, dok kod lekture to nije slučaj.

Stoga često dobivam upite kolega iz Hrvatske, pa i susjednih zemalja, koji me traže savjet vezan za izdavanje potvrda, lektorske izjave i općenito reguliranje poslovanja. Zbog toga sada predstavljam svoju lektorsku potvrdu i nadam se da će poslužiti kolegama, a predstoji nam borba oko službenog priznanja tog zanimanja u nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i reguliranje poslovanja lektora.

 
Potvrda o lekturi.jpg