Ponovo ili ponovno

ponovo ili ponovno.jpg

Kaže li se ponovo ili ponovno? U razgovoru se mogu čuti obje riječi, i to je u redu jer su obje ispravne. Među njima međutim postoji razlika, pa treba paziti kad koju upotrijebiti.

Obje mogu imati ulogu priloga (vremenskih), i u tom slučaju izbor je slobodan: Ponovo/ponovno gledam Sam u kući. – odnose se na glagol gledam.

Ponovno može imati i ulogu pridjeva: Ponovno gledanje ovog filma nikad nije dosadno. Ponovno se odnosi na imenicu gledanje. Zbog toga umjesto ponovno nije ispravno rabiti oblik ponovo (*ponovo gledanje) jer on može biti samo prilog.

Svaki pridjev ima 3 roda: m. rod ponovan/ponovni, ž. rod ponovna, sr. rod ponovno. Zabunu, dakle, izaziva oblik za sr. rod (ponovno gledanje/okretanje) jer on može imati i ulogu priloga (ponovno gledati/okretati). Rečeno „strogo jezikoslovno“: ponovno (pridjev) i ponovno (prilog) dvije su različite riječi.

Piše: Ivan Baričević