Lektoriranje

Lektoriranje

Lektoriranje je proces čitanja teksta i ispravljanja eventualnih pravopisnih, gramatičkih i stilskih pogrešaka u njemu. Taj se posao danas uglavnom obavlja na računalu jer je postupak ispravljanja tako brži i jednostavniji. Također, u računalnom programu lakše je izračunati količinu teksta, o kojoj kasnije ovisi i cijena lektoriranja. Kada bismo tekstove ispravljali na papiru, tada bi to značilo dupli posao za lektora - prvo na papiru označiti sve pogreške, a potom ih unijeti u program za obradu teksta, što opet ostavlja mogućnost za nove pogreške, takozvane tipfelere, pa je nakon takve lekture obavezna još i korektura. Kako bismo bili ekonomični, praktični i uštedjeli vrijeme, najbolje je tekstove pisati na računalu, a potom ih dostaviti lektoru u elektroničkome obliku - e-poštom, na CD-u, USB-u i slično.

Klijenti često pitaju što lektoriranje podrazumijeva, a što ne. Pogreške poput takozvanih č/ć ili ije/je, pogrešno upotrijebljenih padeža, nespretnog poretka riječi, suvišnih ili nedovoljnih razmaka, pogrešne interpunkcije i slično, spadaju u lekturu. Lektor će često popraviti i razmak između odlomaka, poravnati odlomak te ispraviti pogrešku u veličini slova, no to su grafičke, a ne lektorske usluge.