Imati za cilj i druge pogreške

imati za cilj

Čovjek sa slike ostvario je svoj cilj - popeo se na vrh planine. No, nadamo se da prije penjanja nije rekao: Imam za cilj popeti se na vrh. Naime, imati za cilj nije u duhu hrvatskoga jezika. 

Ta nam je formulacija poznata i često je čujemo, ali je pravilnije reći ovako: Moj cilj je popeti se na vrh. 

Postoje i druge slične formulacije koje nam možda zvuče dobro, ali su ne samo strane, nego i komplicirane. Na primjer: Mišljenja sam da... Umjesto toga, treba reći Smatram da... ili Mislim da... Biti mišljenja valja zaobilaziti u širokom luku.

Istoj kategoriji pogrešaka pripada i voditi brigu. Brigu ne vodimo, nego se naprosto brinemo. (Ili se ne brinemo.)  

Zatim, tu je i vršiti popravak (kišobrana, na primjer). Na reklamnim pločama često čitamo: Vršimo otkup zlata i srebra. Izbjegnimo takvu konstrukciju i kažimo da XY popravlja kišobrane ili otkupljuje zlato. Riječ vršiti pripada nekom drugom, poljoprivrednom kontekstu (npr. vršiti žito). U skladu s tim, ja lektoriram, umjesto da vršim lekturu.

Isidora Vujoševićcilj