Novina ili novine

novine

Ponekad možemo čuti kako netko hvali vrlo kvalitetnu novinu. Ili, primjerice, kaže da se ta i ta novina može kupiti na kiosku.

Naravno, pritom ta osoba misli na novine - tiskanu publikaciju, a ne na novost jer novina je ustvari drugi naziv za novost, neku inovaciju.

Novine - tiskovina - imaju isključivo množinu. Drugim riječima, ta je imenica pluralia tantum i ne može se od nje izvoditi jednina (novina).

Tako da ćemo uvijek reći da smo kupili novine, da su to kvalitetne novine ili da se te novine mogu kupiti na kiosku.