Slijedeći ili sljedeći

slijedecć ili sljedeći

Slijedeći ili sljedeći? Ovisi o tome što želimo reći.

Slijedeći je glagolski prilog sadašnji i odgovara na pitanje kako. Primjerice, netko vozi automobil slijedeći znakove na cesti.

S druge strane, sljedeći je pridjev i odgovara na pitanje koji. Primjerice, kažemo nekome da se vidimo sljedeći tjedan. Tako da bi natpis sa slike trebao biti sljedeći kupac