Materinji ili materinski

materinji ili materinski

Kaže li se materinji ili materinski jezik?

Materinski je prihvaćeniji pridjev iako je u upotrebi i materinji. Kad već spominjemo taj pojam, napomenimo da je, prema Anićevu rječniku, materinski jezik idiom koji dijete stječe u najranijoj dobi bez svjesnog učenja, najčešće od majke, stoga nosi takav naziv.

Fotografija: Dawid Sobolewski