Arhiv ili arhiva

arhiv ili arhiva.jpg

Na raznim pravnim spisima i dokumentima, često u donjem dijelu viđamo napomenu da se dostavi u pismohranu, no kakve to veze ima s arhivom? Naime, pismohrana jest arhiva, skupina pisanih dokumenata spremljenih u dio poduzeća ili ustanove s ostalim papirima vezanim za rad te ustanove. Tako npr. svaka škola i fakultet u svojoj arhivi ima zapise o svim učenicima i studentima koji su je pohađali.

S druge strane, arhiv je posebna ustanova koja služi za čuvanje navedenih dokumenata. Primjerice, Hrvatski državni arhiv uključuje arhivske fondove i zbirke nastale djelovanjem središnjih tijela državne uprave i pravosuđa, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih i vojnih ustanova, kao i djelatnošću istaknutih pojedinaca i obitelji te hrvatskoga iseljeništva.

HDA je smješten u Zagrebu, dok ostali hrvatski gradovi poput Osijeka, Varaždina, Dubrovnika i dr. u svojim područnim državnim arhivima sadrže navedene dokumente sa svojeg područja.

PIŠE: Mihailo Valjetić