Vratiju ili vrata

vratiju ili vrata.jpg

Vratiju ili vrata?

Drvena, metalna, plastična ili staklena, sve su to vrste vrata na koja možemo naići, no bitno je i kako ih pravilno deklinirati. Imenica vrata nema jedninu, već samo množinu kao što je slučaj i kod riječi leđa, škare i naočale, a zajedno se nazivaju pluralia tantum. Sklanjajući je kroz padeže, imenica vrata u genitivu poprima isti oblik – vrata – no s drugačijim naglaskom.

Piše: Mihailo Valjetić