Što je verbalni žig

verbalni žig

Koliko ste puta kupili proizvod samo zbog imena jer ono za vas predstavlja kvalitetu? Takvo, zaštićeno ime u pravu se naziva žig. Premda je uporaba žiga u gospodarstvu fakultativna, on postaje sve učestaliji, a naše ga pravo regulira Zakonom o žigu.

Žig je zaštićeni znak pravne ili fizičke osobe koji joj daje isključivo pravo da proizvode označene žigom stavlja u promet ili da se žigom koristi pri obavljanju uslužne djelatnosti. Tako se u funkciji žiga mogu naći riječi, osobna imena, crteži, slova, brojke, oblik proizvoda ili pakiranje, boje i kombinacije svega navedenog, pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika.

S jezične je strane zanimljivo naglasiti da će se odbiti zahtjev za registraciju znakova koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru kao što je primjerice riječ frižider. Važno je spomenuti da žig ne daje svom nositelju pravo zabraniti trećoj strani uporabu u trgovačkom prometu, primjerice, njezina imena, prezimena, znaka ili trgovačkog imena, adrese i slično, bez obzira na to što su ti podaci istovjetni žigu, ako se oni koriste u skladu s poštenom tržišnom utakmicom i ustaljenom trgovačkom praksom.

Na tržištu su česte povrede ili neovlaštene uporabe žiga što s jedne strane može dovesti do zabune glede identiteta robe i usluga, a s druge do građanske, kaznene i upravne odgovornosti osobe koja je neovlaštenom uporabom stekla imovinsku korist na štetu ovlaštenika prava žiga.

Stoga nositelj žiga ima pravo spriječiti treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe svaki znak istovjetan s njegovim žigom u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne onima za koje je žig registriran ili znak za koji zbog sličnosti s njegovim žigom ili proizvodima odnosno uslugama obuhvaćenima tim žigom postoji vjerojatnost dovođenja prosječnog potrošača u zabludu, odnosno da javnost taj znak i žig potencijalno poveže. Prava koja proizlaze iz žiga imaju učinak prema trećim stranama od datuma objave registracije žiga.


 

Autorica ovoga teksta željela je ostati anonimna. Napisala ga je apsolventica prava, koja je za Verbarium specijalno istražila pojam verbalnoga žiga.

Isidora Vujošević