Mati ili mater

mati ili mater.jpg

U prošlosti, kada je više naraštaja u obitelji živjelo zajedno, rodbinsko nazivlje bilo je puno šire i detaljnije. Osim svekra, šogora, snahe i ostalih naziva koji su još i danas u uporabi, koristili su se i nazivi jetrva i zaova. Oni su pobliže označavali odnose s ženske strane; jetrva je žena muževa brata, a zaova je muževa sestra. Danas su ti nazivi gotovo zaboravljeni, a zamijenili su ih opći i pojednostavljeni šogor i šogorica. Međutim, imamo mamu, majku, mati, mater i još druge varijante. Objasnit ćemo razliku između mati i mater i kada se koji oblik koristi. Na samom početku bitno je naglasiti da iako se u nekim krajevima Hrvatske oblik mati/mater smatra pogrdnim, on je u Dalmaciji istovjetan obliku mama – emocionalan i pozitivan. 

Gledajući s pravopisne strane, nije svejedno koristimo li mati ili mater. Mati je u nominativu jednine, a mater je u akuzativu jednine i ne možemo ih svojevoljno miješati ili kombinirati. Stoga, u skladu s pravopisom, ispravni su sljedeći primjeri: Dolazi moja mati. / Čekam svoju mater.
Na kraju donosimo potpunu paradigmu imenice mati:

Jednina    Množina
Nominativ    mati    matere
Genitiv    matere    matera
Dativ    materi    materama
Akuzativ    mater    matere
Vokativ    mati    matere
Lokativ    materi    materama
Instrumental    materom    materama

Piše: Anja Hudoletnjak

Magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i švedskog jezika i kulture. Nakon studija u Zagrebu i šestomjesečnog boravka u Švedskoj, vraća se u rodni Varaždin. Osim književnosti i jezika, njezini su drugi interesi planinarenje, pilates, kolači i ostali kulinarski užici.