Višlji ili viši

visi ili vislji.jpg

Jeste li uočili svjetsku utrku u postignućima? Važno je tko će izgraditi viši neboder, predstaviti brži i bolji automobil ili prvi otkriti novi planet.

No, za nas je u ovom slučaju sporan komparativ pridjeva visok. Znate li kako on glasi? Višlji ili viši?

U hrvatskom jeziku pridjevi imaju tri stupnja: pozitiv, komparativ i superlativ. Komparativ se tvori nastavcima -ši, -ji i -iji.

Pridjev visok gubi sufiks -ok i dodaje se nastavak -ji. Tom prilikom dolazi do glasovne promjene jotacije (s + j = š) te potom komparativ pridjeva visok glasi viši. To je ujedno i jedini ispravan komparativ pridjeva visok. Prema tome, superlativ glasi najviši.

Slično je objašnjenje i za pridjev nizak. Dvojbe nastaju zbog oblika niži i nižji. Tijekom tvorbe komparativa pridjev nizak gubi nastavak -ak, a dodaje se -ji. I u ovom slučaju dolazi do jotacije djelovanjem z i j koji tvore ž. Ispravan komparativ pridjeva nizak glasi niži, a superlativ najniži.

Na kraju da se vratimo na naše početne rekorde. Slika pokraj teksta prikazuje najviši neboder na svijetu. Neboder se nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a zove se Burj Khalifa. No, prema zadnjim informacijama, u tijeku je izgradnja još višeg nebodera.

Piše: Anja Hudoletnjak