Nova godina ili nova godina

Nova godina ili nova godina

Kako čestitati ove godine? Piše li se sretna Nova godina ili nova godina?

1. Ako nekome želite sretnu cijelu godinu (365 dana), tada napišite: Sretna nova godina!

2. Ako nekome želite sretan 1. siječnja, dakle čestitate mu samo praznik Nove godine, koji traje 24 sata, tada napišite: Sretna Nova godina!

3. Ako niste sigurni što čestitate, ali želite da bude pravopisno potpuno pogrešno, tada napišite: Sretna Nova Godina ili Sretna nova Godina! :)