Podaci ili podatci

podaci ili podatci.jpg

Sama riječ podatak nije problematična. No, kada je riječ o vokativu jednine i o određenim padežima u množini (točnije, o nominativu, dativu, vokativu, lokativu i instrumentalu množine), uočavamo više oblika.

Pa, koji je oblik ispravan – podaci ili podatci?

Ispravna su oba oblika. Iako je preporuka da se piše podatci, to nije strogo pravilo i nećete pogriješiti ako napišete i podaci. U izgovoru se t i c stapaju u c i kaže se podaci. Stoga:

Dostupni podatci/podaci ukazuju nam da je stanje zabrinjavajuće.

Da utvrdimo: iako se predlaže da se piše podatci, dopuštena je i inačica podaci. U govoru se t ne čuje te se stoga uvijek kaže podaci.

Pogledajte čitavu paradigmu riječ podatak.

 

Jednina

N podatak

G podatka

D podatku

A podatak

V podatku/podatče/podače

L podatkom

I podatkom

 

Množina

N podaci/podatci

G podataka

D podacima/podatcima

A podatke

V podaci/podatci

L podacima/podatcima

I podacima/podatcima

PIŠE: Anja Hudoletnjak

Isidora Vujošević